2021 IEEE 14th International Conference on ASIC

Oct. 26-29, 2021, Kunming, China

General Co-Chairs
 • Jan Van der Spiegel
 • Zhiliang Hong
 • Yong Lian
 • Ting-Ao Tang
 • Kun Yue 
 • Hongxia Liu
  Advisory Committee Co-Chairs
 • Chenming Hu
 • Richard.M.M.Chen
 • Hiroshi Iwai
 • Qianling Zhang
   
Program Committee Co-Chairs
 • Jiawei Xu
 • Hidetoshi Onodera
 • Bin Zhao
 • Jason Woo
 • Jyi-Tsong Lin
 • Francois Rivet
 • Yi Zhao
  Organizing Committee Co-Chairs
 • Mengqi Zhou
 • Huihua Yu
 • Mingchuan Tan

 

 

Publicity Chair
 • Min Xu
  Secretary-General
 • Fan Ye